* * *

O KANCELARII

* * *

* * *

O KANCELARII

* * *

Szanowni Państwo,

Ogrom informacji dotyczących rodzaju i zakresu usług prawnych z całą pewnością nie ułatwia osobie poszukującej wsparcia dokonania wyboru pełnomocnika.

Rozważając kwestię sposobu przybliżenia Państwu profilu kancelarii postanowiłam zatem rozpocząć od czynnika, który stanowi podwalinę dla każdej dobrej współpracy. Czynnikiem tym jest mianowicie wzajemne zaufanie i wynikające z niego przekonanie, iż powierzone zagadnienie zostanie przeanalizowane wszechstronnie i z należytym zaangażowaniem.

Jak mawiał Antoine-Gaspard Boucher d'Argis „Nie można być wzorowym adwokatem, jeśli nie jest się przyzwoitym człowiekiem". Maksyma ta w pełni oddaje mój stosunek do powierzanych spraw, lecz również podejście życiowe.

Jak Państwu wiadomo, bezwzględnym obowiązkiem adwokata jest działanie wyłącznie na korzyść swego Klienta. Wspomniana powyżej norma utożsamia nie tylko potrzebę przedsięwzięcia wszelkich prawem przewidzianych środków, celem ochrony interesu prawnego Mocodawcy, lecz również uczciwe przedstawienie szans na uzyskanie oczekiwanych rezultatów.

Nawet w wypadku, gdy orzecznictwo, bądź poglądy przedstawicieli doktryny prawa pozostają niespójne staram się przedstawiać Państwu wszelkie znane mi scenariusze i szanse na wygraną. Niekiedy okazuje się, że daną kwestię możemy rozstrzygnąć na płaszczyźnie jednej z wielu dostępnych w obrocie prawnym form polubownego rozstrzygnięcia sporu.

Pełnomocnikowi, jako osobie niezaangażowanej emocjonalnie w zaistniały spór łatwiej jest rzetelnie ocenić sytuację i przybliżyć sporne stanowiska stron.

Skoro już ustaliliśmy powyższe pozwolę sobie wskazać kilka informacji, które składają się na moje dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Wieloletnia praktyka zawodowa pozwoliła mi na wypracowanie szerokiego doświadczenia w zastępstwie procesowym przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji, WSA i NSA.

W mojej ocenie należyta reprezentacja bezwzględnie wymaga multidyscyplinarnego podejścia do spraw. Bardzo rzadko zdarza się bowiem, by powierzane zagadnienie wymagało wiedzy wyłącznie w obszarze jednej dziedziny, często niezbędna okazuje się wiedza zaczerpnięta z wielu gałęzi prawa.

Prawo budowlane wymaga wiedzy z obszaru prawa cywilnego, administracyjnego, a nawet prawa zamówień publicznych (w obszarze realizacji inwestycji finansowanych ze środków publicznych). Jeszcze lepiej dostrzegalne jest to na płaszczyźnie oceny due deligence i obsługi prawnej przedsiębiorstw, w tym spółek handlowych, gdzie przenikają się sprawy i interesy spółki i wspólników. 

W obszarze realizowanych spraw osób fizycznych, jak sami Państwo wiedzą życie pisze przeróżne scenariusze skłaniając do oceny sytuacji pod kątem prawa cywilnego (w tym rodzinnego i opiekuńczego, czy spadkowego), lecz również karnego i administracyjnego.

W obsłudze prawnej nie możemy zapominać o potrzebach wynikających ze stosowania nowoczesnych technologii (e-commerce, wsparcie prawne w obszarze IT), czy nowych obszarów ochrony, jak RODO i własność intelektualna.

Biegły w sztuce prawnik musi również odnaleźć się w ocenie kondycji finansowej i organizacyjnej Klienta, a w tym rozpoznać, czy w danym przypadku możemy mówić o restrukturyzacji, upadłości, czy też przekształceniu. Niekiedy pomoc okazuje się konieczna również w obszarze egzekucji.

Biegłą znajomość języka rosyjskiego, jak również możliwość prowadzenia spraw w języku angielskim poczytuję za atut pozwalający na zapewnienie reprezentacji Klienta bez barier językowych.

Uprzejmie zapraszam Państwa do kontaktu.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące zakresu i charakteru świadczonego wsparcia prawnego informuję, iż dane kontaktowe, w tym formularz, znajdują się w zakładce „KONTAKT” oraz w dolnej „stopce” strony. W wersji mobilnej kontakt telefoniczny możliwy jest również poprzez naciśnięcie przycisku „słuchawki” pojawiającej się na wyświetlaczu ekranu telefonu.

Postaram się w sposób możliwie najbardziej klarowny udzielić Państwu odpowiedzi.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.