* * *

RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

* * *

* * *

RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

* * *

W dzisiejszym, opartym na cyfryzacji, świecie przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych stało się nieodłączną częścią wielu działalności. Obowiązujące normy regulują zasady zbierania, przechowywania i przetwarzania takich danych, a także zapewniają ochronę prywatności i bezpieczeństwo informacji.

W ostatnich latach, do krajowego systemu prawnego, wkroczyły zaostrzone normy nakładające na przedsiębiorców szereg obowiązków niezależnie od tego, czy ich działalność opiera się na przetwarzaniu danych osobowych. Z naruszeniem nałożonych przez prawo procedur wiążą się niestety dotkliwe sankcje ekonomiczne, wobec czego kładę duży nacisk na informowanie Klientów o ciążących na nich obowiązkach.

Celem należytej oceny Państwa sytuacji współpracę rozpoczynam najczęściej od przeprowadzenia audytu zgodności RODO, by ocenić, czy podejmowane w przedsiębiorstwie działania i procedury są zgodne z wymogami ochrony danych osobowych.

Na podstawie wspomnianego audytu staram się Państwu wskazać, czy i jakie zmiany w konkretnym przypadku są konieczne dla zapewnienia pełnej zgodności.

Jeżeli istnieje taka potrzeba pomagam w opracowaniu i wdrożeniu procedur spełniających wymogi przewidziane przepisami prawa. Staram się, by tworzone przeze mnie dokumenty w sposób jasny i zrozumiały informowały użytkowników (kontrahentów) o zbieranych danych, celach przetwarzania oraz przysługujących im prawach.

Poza polityką prywatności przygotowuję i analizuję umowy, klauzule informacyjne i pozostałe zapisy RODO, z którymi spotykają się Państwo prowadząc działalność gospodarczą i współpracując z innymi przedsiębiorcami. Pomagam w negocjacjach umów z podmiotami przetwarzającymi dane, w tym np. dostawcami usług IT, czy osobami świadczącymi usługi księgowe.

Dla zapewnienia pełnej realizacji norm w strukturach przedsiębiorstwa organizuję szkolenia dla pracowników, by zwiększyć ich świadomość w zakresie ochrony danych osobowych.

W przypadku sporów dotyczących naruszenia RODO, reprezentuję również Klientów przed organami nadzorczymi, takimi jak Urząd Ochrony Danych Osobowych. Dążę do ochrony interesów Mocodawców, celem minimalizacji ryzyka zastosowania sankcji.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące zakresu i charakteru świadczonego wsparcia prawnego informuję, iż dane kontaktowe, w tym formularz, znajdują się w zakładce „KONTAKT” oraz w dolnej „stopce” strony. W wersji mobilnej kontakt telefoniczny możliwy jest również poprzez naciśnięcie przycisku „słuchawki” pojawiającej się na wyświetlaczu ekranu telefonu.

Postaram się w sposób możliwie najbardziej klarowny udzielić Państwu odpowiedzi.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.