* * *

USŁUGI

* * *

* * *

USŁUGI

* * *

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego, na każdym etapie ich istnienia - od utworzenia, przez przekształcenie, aż do likwidacji. Współpracuję zarówno z małymi i średnimi firmami, jak i z dużymi korporacjami, dostosowując usługi do indywidualnych potrzeb i celów każdego Klienta.

Moim priorytetem jest zapewnienie skutecznej i profesjonalnej pomocy prawnej, która ma za zadanie wesprzeć Państwa w osiągnięciu zakładanych celów biznesowych.

Wspieram Klientów w opracowaniu dokumentacji, rejestracji oraz wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności. Zajmuję się bieżącym doradztwem w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa. W sprawach spornych prowadzę negocjacje oraz reprezentuję Mocodawców w toku postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

UPADŁOŚĆ, RESTRUKTURYZACJA, EGZEKUCJA

Doświadczenie zawodowe wykorzystuję również w pomocy prawnej na płaszczyźnie upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw, tak z perspektywy dłużnika, jak i wierzyciela. Prowadzę także postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej. Reprezentuję również Klientów w postępowaniu egzekucyjnym. Zdaję sobie sprawę, iż zmiany z tym związane są dla Państwa niejednokrotnie bardzo trudne. Staram się zapewnić Państwu pełne wsparcie i doradztwo prawne na każdym etapie ww. procesów.

Pomagam Klientom w opracowaniu strategii, negocjacjach z wierzycielami oraz przygotowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o upadłość lub przeprowadzenia restrukturyzacji.

Moim nadrzędnym celem jest zatem pomoc w odzyskaniu stabilności i wypracowaniu dalszej płaszczyzny rozwoju.

PRAWO CYWILNE

Realizuję wsparcie prawne w obszarze prawa cywilnego. Wykorzystuję swą wiedzę i zdobyte doświadczenie dla zapewnienia Państwu świadomości Państwa praw i obowiązków w relacjach kontraktowych, majątkowych, rodzinnych i spadkowych, tak przed sądami powszechnymi, jak i Sądem Najwyższym w następujących obszarach:

  • prawo rzeczowe;
  • prawo zobowiązań;
  • prawo spadkowe;
  • prawo rodzinne i opiekuńcze;
  • prawo osobowe;

Szczegółowy opis świadczonych usług w tym obszarze znajduje się w zakładce „więcej”.

PRAWO KARNE, KARNOSKARBOWE, WYKROCZENIA I POSTĘPOWANIE WYKONAWCZE

Udzielam wsparcia prawnego w sprawach karnych, wykroczeniowych, karnoskarbowych i postępowaniu wykonawczym niezależnie od ich skali i złożoności.

Posiadam, oparte na latach praktyki, doświadczenie zarówno w obsłudze złożonych spraw z przestępczości gospodarczej, jak i w reprezentowaniu Klientów w najdrobniejszych przypadkach. Staram się zapewnić indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy, dostosowując usługi do konkretnych potrzeb i oczekiwań Mocodawcy. Pomagam Klientom w zrozumieniu ich praw i obowiązków, a także reprezentuję ich interesy przed organami ścigania i sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Wsparcie prawne realizuję poprzez bieżące doradztwo, udział w czynnościach procesowych oraz sporządzanie pism, w tym środków zaskarżenia.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Opierając się na doświadczeniu we współpracy z dużymi przedsiębiorstwami oraz małymi i średnimi firmami świadczę pomoc prawną w obszarze prawa nieruchomości obejmującą obsługę procesu budowlanego z uwzględnieniem kontraktów opartych na prawie zamówień publicznych oraz unijnych normach – FIDIC.

Pomagam Klientom zgromadzić niezbędną dokumentację i dbam o realizację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami. Wspieram Mocodawców m. in. w procesie uzyskania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszeń i uzyskiwania zezwoleń. Występuję w postępowaniu przed konserwatorem zabytków oraz dotyczącym legalizacji samowoli budowlanej.

Dokonuję badania prawnego nieruchomości oraz sporządzam i negocjuję treść umów dotyczących nieruchomości. Wspieram również Mocodawców na drodze postępowania sądowego.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Udzielam wsparcia prawnego w obszarze spraw administracyjnych na każdym ich etapie, od złożenia wniosku, poprzez udział w czynnościach postępowania dowodowego, zaś kończąc na zaskarżeniu decyzji w trybie odwoławczym, skargi o wznowienie postępowania, czy w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Pomoc prawną realizuję także w obszarze zastępstwa procesowego przed WSA oraz NSA.

Z uwagi na obszerny zakres materii, tytułem przykładu, wypada wskazać w tym miejscu zastępstwo w sprawach z zakresu prawa budowlanego, postępowania dotyczące wywłaszczeń, ochrony środowiska, czy zamówień publicznych, (szerzej w zakładce „więcej”).

Bazując na doświadczeniu ze współpracy, tak z osobami fizycznymi, jak i instytucjami oraz przedsiębiorstwami, staram się prowadzić postępowania minimalizując ryzyko procesowe.

PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII

Wiedzą i doświadczeniem zawodowym dzielę się również na płaszczyźnie prężnie rozwijającej się dziedziny nowych technologii. Wspierając Klientów dokonuję kompleksowej oceny ich sytuacji prawnej, zaś w razie takiej potrzeby wspieram wdrożenie procedur mających na celu dostosowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa zgodnie z prawem krajowymi oraz standardami wyprawowanymi na arenie międzynarodowej, tak w ramach struktur UE, jak i poza jej granicami.

Przygotowuję i analizuję umowy związane z nowymi technologiami w tym: umowy licencyjne, umowy dotyczące tworzenia i utrzymania stron internetowych, umowy z dostawcami usług IT, czy umowy dotyczące e-commerce oraz wiele innych.

W razie potrzeby prowadzę także negocjacje z kontrahentami oraz reprezentuję Klientów w postępowaniach sądowych.

PRAWO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ

Wspieram Klientów w budowaniu i realizacji strategii ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. Świadczona przeze mnie pomoc prawna obejmuje szeroki zakres działań związanych z ochroną m.in. praw autorskich, patentowych oraz znaków towarowych.

Dokonując audytu w zakresie zgodności z przepisami staram się dostosować działania do faktycznych potrzeb Klienta. Udzielam wsparcia również w obszarze analizy due diligence przed transakcjami związanymi z przeniesieniem praw. Oczywiście realizuję procedurę rejestracji oraz wspieram Klientów w pozyskiwaniu świadectw ochronnych. W ramach współpracy nadzoruję okresy ochronne oraz przeprowadzam badania prawne w przypadku podejrzenia naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Sporządzam i analizuję umowy dotyczące przeniesienia, bądź korzystania z praw w tym umowy licencyjne. Reprezentuję również Mocodawców w postępowaniach sądowych.

RODO, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z zaostrzeniem wymogów dotyczących ochrony danych osobowych i wzrostem zagrożenia zastosowaniem wobec przedsiębiorców sankcji kładę duży nacisk na informowanie Klientów o ciążących na nich obowiązkach.

Na podstawie audytu staram się Państwu wskazać, czy i jakie zmiany w konkretnym przypadku są konieczne dla zapewnienia pełnej zgodności z przepisami prawa. Sporządzam wymaganą dokumentację, pomagam w opracowaniu i wdrożeniu procedur spełniających wymogi przewidziane przepisami prawa. Przygotowuję i analizuję umowy, klauzule informacyjne i zapisy RODO, z którymi spotykają się Państwo prowadząc działalność gospodarczą.

Reprezentuję również Klientów przed organami nadzorczymi, takimi jak Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.