* * *

PRAWO ADMINISTRACYJNE

* * *

* * *

PRAWO ADMINISTRACYJNE

* * *

Udzielam wsparcia prawnego w obszarze spraw administracyjnych na każdym ich etapie, począwszy od złożenia wniosku poprzedzonego gromadzeniem i analizą dokumentacji, poprzez udział w czynnościach postępowania dowodowego, zaś kończąc na zaskarżeniu decyzji w trybie odwoławczym, skargi o wznowienie postępowania, czy w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej. Pomoc prawną realizuję także w obszarze zastępstwa procesowego przed WSA oraz NSA.

Z uwagi na obszerny zakres materii, wyłącznie tytułem przykładu wypada wskazać w tym miejscu następujące obszary wsparcia prawnego:

  • sprawy związane z wydaniem pozwolenia na budowę;
  • sprawy związane z wydawaniem koncesji, licencji i zezwoleń;
  • sprawy dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców;
  • sprawy w przypadkach naruszenia przepisów prawa ochrony środowiska;
  • sprawy dotyczące przyznania, odbioru i wysokości świadczeń;
  • sprawy dotyczące likwidacji szkód spowodowanych przez działania organów administracji publicznej;
  • sprawy związane z ochrona danych osobowych;
  • sprawy związane z ochroną konkurencji i konsumentów;
  • sprawy związane z rejestracją działalności gospodarczej;
  • sprawy dotyczące odmowy wydania dokumentów podróży, takich jak paszporty czy dowody tożsamości;

Bazując na doświadczeniu ze współpracy, tak z osobami fizycznymi, jak i instytucjami oraz przedsiębiorstwami, staram się prowadzić postępowania minimalizując ryzyko procesowe Klienta i dążąc do uzyskania w jego imieniu możliwie najkorzystniejszego rozstrzygnięcia.

Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące zakresu i charakteru świadczonego wsparcia prawnego informuję, iż dane kontaktowe, w tym formularz, znajdują się w zakładce „KONTAKT” oraz w dolnej „stopce” strony. W wersji mobilnej kontakt telefoniczny możliwy jest również poprzez naciśnięcie przycisku „słuchawki” pojawiającej się na wyświetlaczu ekranu telefonu.

Postaram się w sposób możliwie najbardziej klarowny udzielić Państwu odpowiedzi.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.