* * *

PRAWO RZECZOWE

* * *

* * *

PRAWO RZECZOWE

* * *

Świadcząc pomoc prawną prowadzę sprawy z obszaru prawa rzeczowego, tj. związanego z regulacją tytułu własności oraz innych praw do rzeczy, w tym m.in.:

 • sprawy o rozgraniczenie nieruchomości;
 • sprawy o zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości na podstawie umowy zobowiązującej;
 • sprawy o przywrócenie stanu zgodnego z prawem;
 • sprawy o zaniechanie naruszeń;
 • sprawy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, o zwrot pożytków oraz odszkodowanie za zużycie rzeczy;
 • sprawy o zwrot nakładów;
 • sprawy o przeniesienie własności działki zajętej na wzniesienie na niej budynku za odpowiednim wynagrodzeniem;
 • sprawy o żądanie przedłużenia użytkowania wieczystego;
 • sprawy o ustalenie uzyskania rzeczy nabytej od osoby nieuprawnionej;
 • sprawy o zapłatę znaleźnego;
 • sprawy o zapłatę w związku z połączeniem rzeczy ruchomej z nieruchomością;
 • sprawy o wynagrodzenie związane z zarządem rzeczą wspólną;
 • sprawy o nakazanie właścicielowi lokalu jego sprzedaży w drodze licytacji ze względu na naruszenie swoich obowiązków;
 • sprawy o ustalenie prawa własności;
 • sprawy o wydanie rzeczy;
 • sprawy o odszkodowanie za szkody wynikłe z niewłaściwego korzystania z oddanego mu gruntu;
 • postępowania o wykonywanie prawa własności;
 • sprawy o wykupienie zajętej części gruntu;
 • sprawy o ochronę praw rzeczowych ograniczonych;
 • sprawy o ustalenie ceny wykupu ciężaru realnego;
 • sprawy o wydanie przedmiotu użytkowania wraz z roszczeniem o naprawienie szkody z powodu pogorszenia rzeczy;
 • sprawy o nakazanie użytkownikowi powstrzymania się z wykonywaniem prawa użytkowania do czasu udzielenia zabezpieczenia;
 • sprawy o zniesienie służebności gruntowej za wynagrodzeniem;
 • sprawy o zamianę służebności osobistej na rentę;
 • sprawy o wydanie rzeczy zastawcy;
 • sprawy o ujawnienie w księdze wieczystej;
 • sprawy o pozbawienie właściciela używania rzeczy;
 • sprawy o uchylenie zarządu nieruchomością;
 • sprawy o zniesienie współwłasności wraz z żądaniem rozstrzygnięcia wzajemnych roszczeń współwłaścicieli z tytułu posiadania rzeczy;
 • sprawy o ochronę zakłócanego posiadania;
 • sprawy o wstrzymanie budowy;
 • sprawy o stwierdzenie zasiedzenia własności;
 • sprawy o wyznaczenie zarządcy rzeczy;
 • sprawy o ustanowienie służebności drogi koniecznej;

Staram się zapewnić indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy, dostosowując usługi do konkretnych potrzeb i oczekiwań Mocodawcy.

Powyższy wykaz stanowi wyłącznie częściowy zarys spraw z opisywanego działu prawa. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące zakresu i charakteru świadczonego wsparcia prawnego informuję, iż dane kontaktowe, w tym formularz, znajdują się w zakładce „KONTAKT” oraz w dolnej „stopce” strony. W wersji mobilnej kontakt telefoniczny możliwy jest również poprzez naciśnięcie przycisku „słuchawki” pojawiającej się na wyświetlaczu ekranu telefonu.

Postaram się w sposób możliwie najbardziej klarowny udzielić Państwu odpowiedzi.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.