* * *

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

* * *

* * *

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

* * *

Świadcząc pomoc prawną prowadzę sprawy z obszaru prawa zobowiązań obejmującego regulacje związane z szeroko rozumianym obrotem majątkowym pomiędzy podmiotami prawa w tym np. na podstawie umów, deliktów, jak też bezumownego korzystania z rzeczy, w tym m.in.:

 • sprawy o zapłatę;
 • sprawy o uznanie ogólnych warunków umów za bezskuteczne;
 • sprawy o zapłatę z tytułu nienależnego świadczenia;
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych;
 • sprawy o zmianę wysokości świadczenia pieniężnego;
 • sprawy o unieważnienie umowy np. z powodu wyzysku;
 • sprawy o zawarcie umowy przyrzeczonej;
 • sprawy o zwrot zadatku w podwójnej wysokości;
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu czynu niedozwolonego w tym m.in. szkody prenatalnej, szkody wywołanej przez produkt niebezpieczny, czy roszczeń wynikających ze śmierci poszkodowanego;
 • sprawy o uznanie umowy o za bezskuteczną;
 • sprawy o zobowiązanie do wykonania przyrzeczenia publicznego;
 • sprawy o zobowiązanie do wykonania świadczenia;
 • sprawy o naprawienie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania;
 • sprawy o upoważnienie przez sąd do wykonania na koszt dłużnika;
 • sprawy o wynagrodzenie szkody za naruszenie prawa pierwokupu;
 • sprawy o obniżenie ceny z powodu wady dzieła;
 • sprawy o zobowiązanie inwestora do częściowego odebrania wykonanych robót budowlanych oraz o zapłatę;
 • sprawy o odszkodowanie za bezumowne korzystanie;
 • sprawy o ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika;
 • sprawy o dostarczenie rzeczy wolnej od wad na podstawie gwarancji;
 • sprawy o wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej;
 • sprawy o odstąpienie od umowy w tym m.in. z powodu wad rzeczy;
 • sprawy o rozwiązanie spółki cywilnej;
 • sprawy o obniżenie ceny z powodu wady rzeczy;
 • sprawy o wynagrodzenie za pogorszenie rzeczy sprzedanej;
 • sprawy o zwrot równowartości ulepszeń rzeczy najętej;
 • sprawy o zwrot rzeczy użyczonej;
 • sprawy o zobowiązanie banku do wykonania zlecenia posiadacza rachunku bankowego;
 • sprawy o wydanie korzyści uzyskanych przy prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia;
 • sprawy o wydanie korzyści i /lub zapłatę prowizji w wypadkach wyżej nie wymienionych;
 • sprawy o odszkodowanie;
 • sprawy o zwrot przedmiotu darowizny;
 • sprawy o zmianę wysokości renty w związku ze zmianą stosunków;

Staram się zapewnić indywidualne podejście do każdej powierzonej sprawy, dostosowując usługi do konkretnych potrzeb i oczekiwań Mocodawcy.

Powyższy wykaz stanowi wyłącznie częściowy zarys spraw z opisywanego działu prawa. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące zakresu i charakteru świadczonego wsparcia prawnego informuję, iż dane kontaktowe, w tym formularz, znajdują się w zakładce „KONTAKT” oraz w dolnej „stopce” strony. W wersji mobilnej kontakt telefoniczny możliwy jest również poprzez naciśnięcie przycisku „słuchawki” pojawiającej się na wyświetlaczu ekranu telefonu.

Postaram się w sposób możliwie najbardziej klarowny udzielić Państwu odpowiedzi.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji na temat cookies.